Danh ngôn: Con người phải giúp nhau!

0
731


Khi bạn thấy ai đó quyết định sai lầm và gặp rắc rối, có lẽ họ cần sự giúp đỡ và cảm thông của bạn chứ không phải là sự phán xét.
Khuyết danh

Không ai ngoài người phụ nữ có thể giúp người đàn ông trước nỗi phiền muộn của con tim…
Bram Stoker

Con người phải giúp nhau; đó là luật của tự nhiên.
La Fontaine

Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, “Tôi được lợi gì?”
Brian Tracy

Giúp người khác dành được giấc mơ của họ, và bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình.
Les Brown

Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau.
Charlie Chaplin

ST