Bị làm nhục ngay trong đám cưới, cô dâu điên tiết tát tới tấp người nhà trai

0
41

Đột nhiên bị người nhà trai dùng sức đè ép quỳ gối trước bố mẹ chồng, cô dâu phản kháng mãnh liệt.

“;
html += “

“;
stt_pin_zplayer_0f1681 = stt_pin_zplayer_0f1681+1;
}

for(var i in pins)
{
html += “

""
“+zPlayerHTML5.timeFormat(pins[i].time)+” – “+ pins[i].text +”

“;
}
if(total_pin_zplayer_0f1681>1){
html += “

“;
}
if(html!=””){
pinList.html(“

“+html+”

“);
}else{
pinList.html(“

“+html+”

“);
}
},
//{set_onmini_change_zplayer_html5}
//{set_onPlayExtraVideo_zplayer_html5}
/* Begin 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
//{set_onmini_change_zplayer_[zplayer_0f1681]}
/* End 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
});
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
});
/* Begin Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

/* End Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

//]]>

Theo Tư Tuyền (Theo CNT) (Dân Việt)