Bị bạn thân cướp chồng, cô vợ trừng phạt khác người

0
65

Người ta thường thấy các bà vợ ghen tuông đánh đập, mắng chửi nhân tình của chồng chứ ít ai lại có kiểu trừng phạt khác đời như người phụ nữ người Indonesia này.

“;
html += “

“;
stt_pin_zplayer_ccd791 = stt_pin_zplayer_ccd791+1;
}

for(var i in pins)
{
html += “

""
“+zPlayerHTML5.timeFormat(pins[i].time)+” – “+ pins[i].text +”

“;
}
if(total_pin_zplayer_ccd791>1){
html += “

“;
}
if(html!=””){
pinList.html(“

“+html+”

“);
}else{
pinList.html(“

“+html+”

“);
}
},
//{set_onmini_change_zplayer_html5}
//{set_onPlayExtraVideo_zplayer_html5}
/* Begin 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
//{set_onmini_change_zplayer_[zplayer_ccd791]}
/* End 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
});
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
});
/* Begin Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

/* End Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

//]]>

Theo Minh Minh (Đời sống & pháp luật)