Cuộc thi Ăn Kiêng – Ăn  Chay – Thực Dưỡng

0
65

Cuộc thi Ăn Kiêng – Ăn  Chay – Thực Dưỡng

Nguyên Liệu

  1. ? Các bạn click vào link ?? https://cookpad.com/vn/contests/163 để tham gia dự thi nha ?

Cách Làm

  1. Cuộc thi “Ăn Kiêng – Ăn Chay – Thực Dưỡng” diễn ra từ 25/08/2017 đến 06/09/2017


  2. Hội thi có 3 giải thưởng. 1. Giải Hình Ảnh Đẹp 2. Giải Lời Giới Thiệu Hay 3. Giải Đặc Biệt


  3. Giải thưởng cho Giải Hình Ảnh Đẹp và Giải Lời Giới Thiệu Hay bao gồm: 1. Khăn Cookpad 2. Tạp dề Cookpad


  4. Giải thưởng cho Giải Đặc Biệt bao gồm: 1. Một cuốn Nhật Ký Bếp Cookpad – với 10 công thức của chính tác giả thắng cuộc được lựa chọn và in thành sách rất đẹp 2. Khăn Cookpad


  5. ? ? Các bạn click vào link ?? https://cookpad.com/vn/contests/163 để tham gia dự thi nha