Chống cảm nắng hiệu quả với các loại đậu

0
330

Mùa hè, thời tiết nóng nực, đặc biệt là chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời và trong nhà quá cao khiến rất dễ bị cảm nắng.

Nguyễn Khánh