Những ông hoàng của thời trang trẻ em

0
2391

Anne Willi, La Queue du Chat, Poudre de Perlimpinpin, Marèse hay Petit Patapon đều là những ông hoàng của làng thời trang thẻ em. Chúng tôi xin giới thiệu một số mẫu tiêu biểu do những hãng này thiết kế thời gian gần đây.

1. 
Anne Willi 

Anne Willi

Anne Willi fashion clothes

Anne Willi children clothes

Anne Willi

2. La Queue du Chat

La Queue du Chat

La Queue du Chat Baby Clothes

La Queue du Chat Kids Clothes

La Queue du Chat Childrens Clothes

3. Poudre de Perlimpinpin

Poudre de Perlimpinpin Kids Clothes

Poudre de Perlimpinpin


4. Marèse

Marese

Marese Baby Clothes

Marese Childrens Clothes

5. 


Petit Patapon

Petit Patapon Enfants Bébés 

Nguyên – Theo CC