Danh ngôn: Trái tim của người mẹ

0
10206


Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.
Erich Fromm

Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, và 
Bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng 
Bạn không thể lừa mẹ.
Khuyết danh

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.
Sophia Loren

Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.
Balzac

ST