Danh ngôn: Theo bạn gia đình là gì?

0
518


“Lạy chúa, xin đừng bao giờ để con thấy mùa hè không hoa đỏ, lồng không chim, tổ ong trống vắng, gia đình không con”.

Vô danh


“Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình”.

Vô danh


“Thứ đẹp nhất cũng là thứ đau khổ nhất đó chính là tình yêu! Thứ cao quí nhất, cũng là thứ ti tiện nhất chính là hôn nhân và gia đình”.

Vô danh


“Không gia đình, con người học yêu thương, đoàn kết và hy sinh ở đâu?”

Vô danh


“Duy chỉ có ở nơi gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại những tai ương của số mệnh”.

Vô danh


“Nếu muốn tinh thần bổn phận đâm rễ trong cốt tuỷ và biến thành nguồn sống thì ta hãy nhờ gia đình”.

Vô danh


“Linh hồn của gia đình êm dịu và nhân nghĩa cho kẻ nào yêu mến, kính trọng nó”.

Vô danh

ST