Truyện cười:’Ca dao tục ngữ’ thời hiện đại

0
2531

Có công mài sắt có ngày chai tay. Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi.

1. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối mặt cự um sùm.

2. Có công mài sắt có ngày chai tay.

3. Kiến tha lâu cũng có ngày mỏi cẳng.

4. Môi hở răng hô.

5. Trèo cao ngã đau. Trèo thấp ngã cũng đau.

6. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chặt cây nhớ chừng coi cảnh sát.

7. Họ đi đôi với hành. Hành đi đôi với tỏi.

8. Qua cầu ngả nón trông cầu, cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu.

9. Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn xà bông để rửa.

10. Nói tiếng Anh như gió, gặp từ khó ta bắn sang tiếng Việt.

11. Học, học nữa, học mãi, đuối nghỉ.
ST

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here